Саниране с неопор

 

neopor

Expandable polystyrene ( EPS )

Неопор е на базата на полистирол, съдържа микроскопични люспи от графит, които отразяват топлинното излъчване и по този начин подобряване на изолацията.
БАСФ произвежда този материал, който се преработва от производителите на пяна в изолационни материали за широка гама различни предназначения.

Изолационните плоскости, изработени от Neopor®, са устойчиви на стареене и загниване и са изключително здрави и дименсионно стабилни. Те са пропускливи на пари, силно водоустойчиви и имат ниска степен на влаго-абсорбация.

Графитът е естествен природен материал с много добри изолационни свойства, структурата му не позволява преминаването на вредните ултравиолетови и инфрачервени лъчи, също така предпазва и от проникване на радиация в сградата. Благодарение на вградените в него графитни частици Неопор има свойствата да отблъсква и отразява топлинните лъчи като по този начин значително се намалява топлообмена и топлинното поглъщане което има самият материал.

Цени:

Вид на неопора / Цена за квадратен метър
Български: Austroterm – 5 см / 33 лв.; 8 см / 36 лв.
Гръцки:BASF – 5 см / 38-40лв.; 8 см / 43 лв.

Характеристики на Неопор

Плътност 18÷25 kg/m³
Дебелина 20÷70 mm
Размер на плоскостите 1000÷500 mm
Якост на огъване 300 кPa
Водопоглъщане при потапяне 2%
Пропускливост на водни пари 20÷50
Коефициент на топлопроводимост 0,029 W (m.k.)

oie_transparent (46)

Comments are closed.